lan

Kvalitetskontroll

LAN Grupo kvalitetskontroll

LAN Grupo® är alltid angelägen om att hålla sig uppdaterad med alla moderna innovationer inom kvalitetskontrollsystem för att upprätthålla den standard på kvaliteten på våra produkter som är vårt företags grundläggande kompetens. Vi uppgraderar kontinuerligt våra produktionsprocesser, samt arbetar med många vårdpersonal, för att säkerställa produkternas säkerhet. Våra packstationer som är BRC- och HACCP-certifierade säkerställer också effektivitet genom användning av spårbarhetssystem som övervakar våra råvaror under produktionsstadierna från planteringen av fröer till leverans och ankomst, för att garantera en idealisk kvalitet. LAN Grupo® genomför också en strikt analys av sina produkter i sitt laboratorium i våra packstationer för att säkerställa deras hygien och kassan kvalitet på sin höjdpunkt.

När det gäller våra gårdar som är GLOBALG.AP-certifierade, har LAN Grupo® Group den senaste växtskyddstekniken installerad som innehåller biotekniska produkter, bekämpningsmedel, herbicider, gödningsmedel, insekticider och fungicider för att maximera våra partners välfärd genom att förhindra eventuella sjukdomar eller insekter som kan skada vår oklanderliga kvalitet.

LAN Grupo® är dedikerat till att främja interkommunikation och vägledning av våra anställda. Det har också bevattningssystem implementerade för vattenbesparing i strävan att stödja skyddet av miljön, samt använda hållbara jordbruksmetoder. Handla hos oss.

 lan